top of page

TYÖNTEKIJÄPOLUN UUDET ASKELEET - MITÄ TAPAHTUU REKRYN JÄLKEEN...

Botteja.fi
Palvelumme

PALVELUMME

Botit eri tehtäviin

Asiakasbotti

ASIAKASBOTIT

Asiakaskokemus ja -ymmärrys

Yrityksen sivustolle asennettu Asiakasbotti tuo asiakkaan äänen, huolet ja toiveet 24/7 yrityksen hyödynnettäväksi.

Mahdollistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan kasvun sekä ketterän kehityksen asiakaspalvelulle, myynnille, markkinoinnille sekä tuotekehitykselle.

Asiakasbotilla voi korvata raskaat ja tylsät kyselylomakkeet vuorovaikutuksellisella asiakasdialogilla.

Asiakasbotti ei vain kerää tietoa, vaan se voidaan valjastaa myös tarinalliseen dialogiin myynnin ja markkinoinnin edistämiseksi.

Hr-botti

HR-BOTIT

Yrityskulttuuri ja henkilöstö

HR-botti kykenee suorittamaan tiettyjä henkilöstöhallinnan tehtäviä itsenäisesti. Samoin se kykenee hoitamaan useita tehtäviä samanaikaisesti.

HR-botti ei korvaa HR-ammattilaisia, vaan auttaa heitä keskittymään enemmän ajatustyötä vaativiin tehtäviin ja työskentelemään tehokkaammin.

HR-botti on henkilökohtainen virtuaalinen assistentti, joka voi samalla toimia asiakaspalvelijana.

Rekrytoinnissa HR-botti voi ottaa vastaan työhakemukset, kirjata hakijaprofiilit, tehdä arviot ja viestiä hakijoiden kanssa.

HR-bottia voi käyttää myös henkilöstön osallistamiseen työyhteisön kehittämisessä, korvaamaan henkilöstötutkimuksia sekä IT-tukena.

Valmennus botti eli chatbot valmennukseen

VALMENNUSBOTIT

Perehdytys ja uuden oppiminen

Valmennusbotti auttaa yritysten sisäisessä perehdytyksessä testaamaan sekä valvomaan perehdytyksen tasoa ja uuden tiedon omaksumista.

Valmennusbotti voi kouluttaa esimerkiksi turvallisuuskoulutukset, GDPR-asiat, yleiset käytännöt tai toimiston eri toimintojen sijainnit.

Valmennusbotilta voi matalalla kynnyksellä kysyä myös ne “tyhmät” kysymykset. Yksinkertaisten kysymysten kysyminen bottilta säästää myös muun henkilöstön työaikaa.

Oppilaitoksissa Valmennusbotti voi auttaa esimerkiksi kokeisiin lukemisessa. Opettaja voi myös valmennusbotin kautta arvioida tuntityöskentelyä, arvosanoja ja ohjata oppimista.

Kohti aitoa ymmärrystä bottien tuottamalla datalla

Tarjoamme yritykselle palvelubottien kautta kerättyjen tietojen analysoinnin, tiedon rikastamisen sekä liiketoiminnallisen konsultoinnin. 

Liiketoiminnallista ja asiakaslähtöistä ymmärrystä voidaan muodostaa:

1) jo olemassa olevasta yrityksen asiakastiedosta

2) yhdistämällä palvelubottien ja eri sidosryhmien dialogin kautta kerätty tieto

3) lisäkyselyiden tai kvalitatiivisten haastatteluiden kautta syntyvän asiakasymmärryksen kautta

Asiakas saa syvällisemmän näkymän omien asiakkaidensa arkeen, asiakkaiden arjen haasteisiin ja ongelmiin ja pystyy näin rakentamaan asiakaslähtöisempää bisnestä.

Tiedon kerääminen ei vaadi asiakkaalta olemassa olevien kyselytyökalujen käyttämistä tai mitään muutakaan varsinaista  järjestelmää: botit sulautuvat asiakkaan nykyisiin prosesseihin.

Bottipalvelut

HR:N JA VIESTINNÄN BOTIT:

 

 • Toimivat palveluapureina erilaisissa HR:n rutiinitehtävissä automatisoimalla haluttuja toimintoja.

 • Botit viestivät tehokkaasti ja yhdenmukaisesti kaikille työyhteisön jäsenille - he muistuttavat, kannustavat, innostavat ja opettavat. Botti on uusi työkaveri. 

 • Keräävät tietoa organisaation omalla "tone of voicella" työyhteisön tilasta, toteuttavat innostavammalla tavalla fiilis- ja muu kyselyt, jolloin organisaation sisäinen viestintä muuttuu hetkessä kiinnostavammaksi ja osallistavammaksi.

 • Ovat suureksi avuksi erityisesti koulutusten vaikuttavuuden todentamisessa ja siihen liittyvien toimenpiteiden automatisoinnissa.

ASIAKASPALVELUN BOTIT:

 • Palvelevat asiakkaita vuorokauden ympäri, ohjaavat keskustelut tarvittaessa ihmiselle tai toiseen kanavaan sekä  tarjoavat asiakkaan tarvitsemaa sisältöä halutussa formaatissa.

 • Botin avulla organisaatio saa oman "tone of voicensa"  tehokkaasti kuuluviin esimerkiksi CSAT-mittauksissa.

MARKKINOINNIN JA MYYNNIN BOTIT:

 • Kasvattavat ja tarkentavat liidejä, auttavat ja ohjaavat asiakkaita esim. ostopolulla eteenpäin, lisäävät dialogin kautta tuote- ja palvelumarkkinoinnin keinoja tai vaikkapa keräävät dataa asiakaskokemuksesta, brändistä sekä sisällöistä.

 • NPS-kyselyistäkin saa boteilla enemmän irti keskustelevammalla otteella.

TUOTE- JA PALVELUKEHITYSBOTIT:

 • Keräävät palautetta, kehitysehdotuksia ja käyttökokemuksia osallistavalla tavalla tuote- ja palvelukehityksen eri vaiheissa.

 • Bottien jatkuvassa dialogissa keräämä data on syvällisempää kuin perinteisillä kyselylomakkeilla kerätty data - enää ei tarvitse lähettää erillisiä kyselyitä.

 • Botit taipuvat myös osaksi käyttäjä- ja käytettävyystestauksia tuoden kustannustehokkuutta ja lyhentämällä testeihin kuluvaa aikaa.

Aaltokuvio

Edut

JOHTO - HENKILÖSTÖANYTIIKKA

 • Tiedolla johtaminen

 • Työyhteisön kehittäminen

 • Operatiivinen toiminta ja kehitys

 • Strateginen toiminta ja kehitys

 • Organisaation reagointikyvykkyys

 • Brändi - ja työnantaja-mielikuva

 • Tone of Voice

 • Kustannustehokkuus

 • Sitoutuminen paranee ja exit-laskee

ESIHENKILÖ - RESURSSIT

 • Rutiinien ajoiittaminen ja automatisointi

 • Lisää aikaa H2H-tekemiseen

 • Apu oikea-aikaiseen reagointiin poikkeustilanteissa

 • Lähi- ja tunne-johtaminen

 • Riskitekijöiden tunnistaminen ajoissa ja ennustettavuus

 • Moderni tuki

 • Oman työn ja tiimin  kehitys

TYÖNTEKIJÄ - OSAAMINEN

 • Virtuaalinen työkaveri/kummi, joka muistuttaa,  opastaa, kannustaa ja osallistaa

 • Dialogi tasa-arvoista kaikkien kanssa

 • Sitoutuminen työhön ja yhteisöön

 • Tuottavuus

 • Tunne ja luottamus

 • Uusi ja hauska tapa antaa esim. palautetta vs. perint. kyselyt

 • Lokalisointi ja kieliversiot

Hyödyt kooste
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Sähköposti:              Puhelin:                   Käyntiosoite:

info@botteja.fi                    040 565 5606                   Friitalantie 13, Ulvila

Verkkolaskutustiedot:

Botteja Oy (Y-tunnus 2959860-8)

Verkkolaskuosoite 003729598608

Operaattoritunnus 003708599126

Välittäjä Open Text Oy

bottom of page