top of page
mcdonalds chatbot.jpg

Lähtökeskustelu

MIKÄ?

Työsuhteen loppuminen on tärkeä hetki myös työnantajalle, sillä viimeistään tuolloin on mahdollista selvittää työntekijän lähdön syyt ja oppia niistä. Tyypillisesti järjestetään ns. Exit- tai lähtötilaisuus, jossa tarkoituksena on saada tietoa lähdön syistä, jotta voidaan kehittää oman yrityksen toimintakulttuuria ja -tapoja. 

MIKSI?

Osaavat ja työssään viihtyvät työntekijät ovat yrityksen menestyksen kannalta tärkeä voimavara.

Jos lähdön merkkejä, olivat ne sitten quiet quitting -tyyppisiä hiljaisempia vihjeitä tai konkreettisempia ulostuloja, ei ole tunnistettu aiemmin tai niihin ei ole reagoitu, viimeistään lähtötilaisuuksista saatavalla ymmärryksellä:

 

  • hahmotetaan palkan ja muiden etujen sekä henkilöstöpolitiikan syitä lähdön taustalla 

  • konkretisoidaan työn sisällön ja työympäristön vaikutuksia motivaatioon ja tehokkuuteen 

  • käsitetään esihenkilöiden johtamistyylien vaikutukset irtisanoutumiseen 

  • saadaan palautetta siitä, mitä olisi voitu tehdä toisin 

  • voidaan priorisoida havaittuja kehityskohteita 

Työntekijän lähtöön ei välttämättä aina liity negatiivisia asioita. Strategisten ja operatiivisten kehittämiskohteiden lisäksi lähtötilaisuuksista saatuja tuloksia voidaan hyödyntää myös yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. 

MITEN?

Chatbotin avulla saa enemmän vastauksia ja syvempää ymmärrystä lähtötilanteista ja -syistä. Exit-dialogissa arvioidaan mm. esimiehen suoriutumista ja vältetään kasvokkaisen keskustelun jännitteet.

Entisestään lisääntyneet vastausprosentit takaavat luotettavan datan, joka helpottaa päätösten tekoa ja kehityskohteiden priorisointia.

Exit-botti tarjoaa empatiaa ja aitoa ymmärrystä, ja se on erityisen hyödyllinen toimialoilla, joilla työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. 

Data, jota saadaan keskusteluista botin kanssa, voidaan yhdistää jo olemassa olevaan työntekijädataan ja ymmärtää syvällisemmin niitä hetkiä, jolloin motivaatio on mahdollisesti alkanut hiipumaan ja esim. quiet quitting nostamaan päätään.

Botti tavoittaa lähtijän vaikkapa tekstiviestillä, jos hän on jo ehtinyt luovuttamaan työvälineensä ja tunnuksensa käyttämiinsä järjestelmiin.  

Ota yhteyttä,
niin keskustellaan lisää

bottom of page