top of page
Kaupan työntekijä

Esiperehdytys

MIKÄ?

Esiperehdytyksen tavoitteena on tukea uuden työntekijän siirtymistä uuteen työyhteisöön, poistaa työn aloittamiseen liittyvää epävarmuutta sekä tukea henkilön sitoutumista työnantajayritykseen – jopa ennen ensimmäistä virallista työpäivää.

Esiperehdytys on tärkeä vaihe työntekijäpolulla etenkin, jos työsopimuksen ja työn aloittamisen välissä on useiden viikkojen ajanjakso.

MIKSI?

Esiperehdytys tarjoaa uudelle työntekijälle kevyen orientaation uusiin vastuisiin ja käytäntöihin sekä lyhentää varsinaiseen perehdytykseen käytettävää aikaa. Samalla kevenee myös perehdytyksestä vastuussa olevien esihenkilöiden työtaakka, ja uusi työntekijä pääsee nopeammin ”tuottavaan moodiin”.

Lisäksi, sopivasti aktivoiva, vuorovaikutteinen ja relevanttia sisältöä tarjoava esiperehdytys:

  • Jatkaa positiivisen työnantajamielikuvan vahvistamista rekrytointikokemuksen jälkeen

  • Luo positiivista tunnesidettä uuteen organisaatioon

  • Tehostaa ryhmäytymistä ja ”kuulluksi tulemista”

  • Vähentää poistumaa työsuhteen alkumetreillä.

MITEN?

Matalan kynnyksen esiperehdytys toteutetaan chatboteilla. Ne toimivat joko itsenäisesti tai osana olemassa olevia järjestelmiä niiden sisältöjä ja ominaisuuksia hyödyntäen.

Automatisoitu digitaalinen esiperehdytys voi aktivoitua heti työsopimuksen allekirjoituksen jälkeen hyödyntäen rajapintoja esim. Oneflown ja Teamtailorin vällillä. 

Ota yhteyttä,
niin keskustellaan lisää

bottom of page