top of page
mcdonalds chatbot.jpg

Perehdytys

MIKÄ?

Työntekijän polulla perehdytys on suoraa jatkumoa rekrytoinnille – se on ennen kaikkea oppimisprosessi, jossa työntekijän kyvykkyyksiä kasvatetaan sekä yksilönä että uuden organisaation jäsenenä.

 

Digitaalisessa perehdytyksessä hyödynnetään välineitä ja käytäntöjä, joilla automatisoidaan mm. rutiininomaisia HR- ja esihenkilötoimintoja, varmistetaan uusien työntekijöiden onnistunut integrointi sekä tunnistetaan potentiaalisia riskitekijöitä.

MIKSI?

Hyvä rekrytointi saadaan pilattua huonolla perehdytyksellä, siksi sen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Onnistuneella perehdytyksellä on paljon kiistattomia hyötyjä työntekijän sitoutumiseen, tuottavuuteen ja viihtyvyyteen liittyen. Hyvä perehdytys mm.:

  • Vahvistaa rekrytointivaiheessa luotuja odotuksia työtehtäviin ja työyhteisöön liittyen

  • Mahdollistaa uudelle työntekijälle onnistuneen alun uusiin työtehtäviin

  • Nopeuttaa uuden työntekijän siirtymistä ”tuottavampaan moodiin”

  • Vaikuttaa suoraan työn laatuun, työturvallisuuteen sekä työntekijän sitoutumiseen

  • Vähentää olennaisella tavalla exitin todennäköisyyttä

  • Vaikuttaa positiivisesti työnantajamielikuvaan ja brändilähettiläisyyteen.

Hyvän perehdytyksen hyödyt ovat merkittävät, kun taas huonolla perehdytyksellä luodaan haasteita ja
välitetään uudelle työntekijälle negatiivisia signaaleja organisaatiokulttuurista.

MITEN?

Perehdytystä voi tehostaa chatboteilla samalla varmistaen onnistuneet esihenkilö- ja työntekijäkokemukset. Botit vapauttavat HR- ja esihenkilöresursseja automatisoimalla haluttuja perehdytysprosesseja ja antavat näin enemmän aikaa esihenkilöille keskittyä lähi- ja tunnejohtamiseen.


Botit aktivoivat uudetkin työntekijät relevanttiin ja oikea-aikaiseen dialogiin kanssaan, ja tästä dialogista tallentuu perehdytyksen kehittämiseen paljon tärkeää tunne- ja muuta dataa, mikä on hyödynnettävissä välittömästi operatiivisessa toiminnassa.
 

Chatbotit integroituvat vaivattomasti erilaisiin HR-järjestelmiin laajentaen ja tehostaen niiden käyttöä. Myös muista kanavista kerättyä dataa saadaan rikastutettua bottien keräämällä datalla.


Kustannustehokkaasti ja ketterästi toimien boteilla on keskeinen rooli modernissa digitaalisessa perehdyttämisessä.

Ota yhteyttä,
niin keskustellaan lisää

bottom of page