top of page

Kehittäminen

Ota kaikki hyöty irti kerätystä datasta ja kehitä työyhteisöä sekä HR-prosesseja.

fondo logo
Kehittäminen

Mitä?

Työyhteisön ja -kulttuurin kehittämisessä tiedolla johtaminen on avainasemassa. Tämä vaatii paljon laadukasta dataa työntekijäpolun eri vaiheista – perinteiset vuosittain tehtävät henkilöstötyytyväisyyskyselyt eivät enää riitä, vaan työnantajan on oltava yhä enemmän henkilöstönsä pulssilla ja lisättävä näin ymmärrystä työntekijöistään.

Kehittäminen vaatii aktiivista vuoropuhelua. Tämän vuoksi chatbottien hyödyntäminen työyhteisön ja -kulttuurin kehittämisessä on yhä suositumpaa. Näin rakennettu henkilöstöanalytiikka on keskeisessä roolissa organisaation kehittämisessä. 

Miksi?

Chatbotit tarjoavat tehokkaan tavan kerätä dataa ja analysoida sitä nopeasti ja helposti. Ne tarjoavat konkreettisia hyötyjä organisaation eri tasoille: 

  • Strateginen ja operatiivinen johtaminen tehostuu chatboteilla kerätyn datan avulla henkilöstöanalytiikan ja tiedolla johtamisen myötä 

  • Rutiinitehtävien automatisointi säästää esihenkilöiden aikaa ja mahdollistaa keskittymisen asioihin, joissa inhimillinen läsnäolo ja ote on välttämätöntä 

  • Työntekijöiden dialogi chatbottien kanssa on oikea-aikaista, tasapuolista ja -arvoista sekä monikielistä.  

Chatbotit tarjoavat henkilöstölle kanavan tulla kuulluksi. Ne aktivoivat ja osallistavat koko henkilöstöä valituissa hetkissä, ja niiden avulla saadaan kerättyä kokemuksia esimerkiksi työtyytyväisyydestä, työkuormituksesta tai muista työympäristön asioista. Lisäksi chatbotit auttavat parantamaan viestintää ja vuorovaikutusta työpaikalla.  

Miten?

Chatbotteja on jo hyödynnetty erilaisissa työyhteisötutkimuksissa, kehitysideoiden keräämisessä sekä esihenkilötyöskentelyn kehittämisessä.

 

Chatbottien keräämää dataa on myös yhdistetty muuhun HR-dataan ja ymmärretty esim. työoloihin liittyvä ilmiöitä, joihin vaikuttamalla on lisätty viihtyvyyttä ja pienennetty vaihtuvuutta. Samoin chatboteilla on seurattu onnistuneesti kehittämiskohteiksi valittujen teemojen toteutumista arjessa. 

Chatbottien keräämä data visualisoidaan dashboardeille ja eri raporteille käytännölliseen muotoon. 

Isojen datamassojen analyyseissä avustaa tekoäly, joka toimii saumattomasti chatbottien kanssa nopeuttaen esim. työoloihin liittyvien kehitysehdotusten priorisointia tai yhteenvetojen tekemistä.  

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella saadaksesi lisätietoja palveluistamme ja kuinka voimme auttaa työntekijöitäsi.

Kiitos viestistä!

Olemme pikimmiten yhteyksissä :)

Botteja on Luotettava Kumppani
LinkedIn

Contact us


Email:
info@botteja.fi

 

Telephone:
+358 040565606

Visiting address:
Fritalantie 13, Ulvila

Electronic invoicing information:

Botteja Oy (Y-tunnus 2959860-8)
Verkkolaskuosoite 003729598608
Operaattoritunnus 003708599126
Välittäjä Open Text Oy

bottom of page