top of page

Botteja blog.

botteja logo
botteja logo

Poistu matkasta


exit journey with chatbots


Lähtökyselyllä tietoa

Organisaatioissa käytetään aikaa ja rahaa rekrytointiin huomattaviakin määriä. Työntekijöiden pitoon tähtäävät toimenpiteet sitä vastoin ovat useasti suppeammat, puhumattakaan toimenpiteistä, joilla pyritään ymmärtämään työsuhteen päättämisen syitä tai kehittämään lähtöprosesseja.


Lähtökysely 2.0: Exit-dialogi chatbotilla

Työsuhteen loppuminen on tärkeä hetki työnantajalle, sillä viimeistään tuolloin on mahdollista selvittää työntekijän lähdön syyt ja oppia niistä. Perinteinen tapa selvittää syyt on järjestää ns. Exit- tai lähtötilaisuus, jossa tarkoituksena on saada tietoa lähdön syistä, jotta voidaan kehittää oman yrityksen toimintakulttuuria ja -tapoja.


Lähtötilaisuus järjestetään joko keskusteluna tai kyselynä, mutta molemmissa on omat haasteensa. Kyselyihin ei saada juurikaan vastauksia ja kiireisen esihenkilön kanssa keskusteltaessa jää tärkeä kritiikki antamatta.


Chatboteilla sitä vastoin päästään pidemmälle ja syvemmälle. Vastausprosentit nousevat, kun dialogi botin kanssa mahdollistaa esim. lähiesihenkilön suoriutumisen arvioinnin ilman kasvokkain tapahtuvan keskustelun jännitteitä. Käytännössä on huomattu, että vastausprosentit nousevat entisestään, mikäli lähtijät ovat olleet botin kanssa tekemisissä jo aiemmin – tuttu “työkaveri” lisää huomattavasti palauteen antamisen todennäköisyyttä.


Boteilla siis saadaan kerättyä dataa enemmän kuin perinteisillä exit-kyselyillä. Kun dataa on tarpeeksi ja se on luotettavaa, on johtopäätösten teko ja esim. kehityskohteiden priorisointi helpompaa. Avoin dialogi, empatia ja aito pyrkimys ymmärtää ovat tilanteessa ehdottoman tärkeitä, ja botit taipuvat näihin kaikkiin.


Botit rikastavat olemassa olevaa HR-dataa

Lähtötilanteiden hallinta on tärkeä osa jokaisen yrityksen strategista kehitystä. On huomattava, että exit-hetki ei kerro koko totuutta työntekijän matkasta, koska lähdön hetkellä usein korostuvat vain tietyt asiat. Data, jota saadaan keskusteluista botin kanssa, voidaan yhdistää jo olemassa olevaan työntekijädataan ja ymmärtää syvällisemmin niitä hetkiä, jolloin motivaatio on mahdollisesti alkanut hiipumaan ja quiet quitting nostamaan päätään. Tällaisella työntekijäymmärryksen lisäämisellä on positiivisia strategisia ja operatiivisia vaikutuksia missä tahansa organisaatiossa.


Exit-botista saatava hyöty korostuu erityisesti toimialoilla, joissa työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, eikä HR- tai esihenkilöllä ole mahdollisuuksia keskustella kaikkien lähtijöiden kanssa. Erityisesti näissä tilanteissa botit tarjoavat relevantin mahdollisuuden sellaisen exit-dialogin järjestämiseen, jossa myös lähtijälle jää positiivinen mielikuva tilanteesta – positiivinen lähtijä on suosittelija.

Comments


Commenting has been turned off.

Intrested?

Contact us on the form below to learn more about our services and how we can help your employees.

Thank you for contacting us!

We will get back to you as soon as possible.

Luotettava Kumppani
LinkedIn

Contact us:
Email:
info@botteja.fi

 

Telephone:
+358 040565606

Visiting address:
Fritalantie 13, Ulvila

Electronic invoicing information:

Botteja Oy (Y-tunnus 2959860-8)
Verkkolaskuosoite 003729598608
Operaattoritunnus 003708599126
Välittäjä Open Text Oy

bottom of page