top of page

Botteja blog.

botteja logo
botteja logo

Viestintä eri sukupolvien ristitulessa


Viestintä eri sukupolvien ristitulessa

Työelämässä vaikuttaa tällä hetkellä kolme sukupolvea: X-, Y- ja Z-sukupolvet. Jokaisella sukupolvella on erilainen näkemys mm. työelämästä, johtamisesta ja viestinnästä. Jokainen ikäryhmä on kasvanut aikuiseksi erilaisessa ympäristössä kuin edelliset sukupolvet, mikä on johtanut erilaisiin arvoihin ja odotuksiin myös työelämän suhteen.


Sukupolvien väliset erot ilmenevät erityisesti siinä, mitä viestintätapoja suositaan ja miten teknologiaan suhtaudutaan. Nuoremmalle z-sukupolvelle eli zoomereille on luontevampaa viestiä sähköisesti, kun taas vanhempi sukupolvi turvautuu mieluummin puhelimeen.


Uusi sukupolvi, uudet viestintänormit?

1990-luvun puolivälin ja 2000-luvun alun välisenä aikana syntyneet zoomerit muuttavat viestintätavoillaan ja -asenteillaan organisaatioiden perinteiset viestintäkäytännöt. Z-sukupolvi on kasvanut digitaalisessa maailmassa ja korostaa mm. seuraavia asioita itsestään selvyytenä, myös työelämässä:

  1. Tiedonvälityksen nopeus. Z-sukupolvi on kasvanut digitaalisessa maailmassa, jossa informaatio kulkee nopeasti ja lyhyissä jaksoissa. Tämän vuoksi he arvostavat napakoita, mukaansatempaavia ja nopeasti toimitettuja viestejä.

  2. Monikanavaisuus. Z-sukupolvi käyttää useita viestintävälineitä, kuten pikaviestisovelluksia, somea ja videoita. He vaihtavat sujuvasti viestintävälineitä ja -alustoja, joten myös työelämässä niitä pitää olla tarjolla.

  3. Personoitu vuorovaikutus. Z-sukupolvi odottaa enemmän yksilöllistä viestintää. He ovat kiinnostuneita personoiduista viesteistä ja vuorovaikutuksesta, kuten myös mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa organisaation asioihin. Tämän vuoksi he odottavat aiempia sukupolvia useammin, että työnantajaorganisaatiot tarjoaisivat mahdollisuuksia antaa palautetta ja osallistua keskusteluihin.


Miten vastata näihin haasteisiin tavalla, mikä hyödyttää useampaa sukupolvea?


Chatbotit – organisaation viestinnällinen liima?

Yhä useammat organisaatiot hyödyntävät chatbotteja kuroessaan kiinni sukupolvien välisiä eroja viestintään liittyvissä haasteissa. Nämä älykkäät digitaaliset avustajat toimivat ratkaisuna sisäisen viestinnän tehostamisessa huomioiden kaikkien sukupolvien mieltymykset. Tässä muutamia esimerkkejä:

  1. Chatbotit tarjoavat nopeita, ytimekkäitä ja oikea-aikaisia dialogeja, jotka vastaavat Z-sukupolven mieltymyksiin sekä sitouttavat käytettävyydellään myös muut sukupolvet. Ne tarjoavat oleellista tietoa tehokkaasti ja keräävät samalla arvokasta dataa tiedolla johtamista varten.

  2. Chatbotit integroituvat saumattomasti eri viestintäkanaviin ja tarjoavat joustavuutta vuorovaikutukseen mobiilisovellusten, sosiaalisen median tai verkkosivustojen kautta. Tämä monikanavaisuus palvelee näin eri sukupolvia ja heidän erilaisia viestintätarpeitaan.

  3. Chatboteista tulee olennainen osa organisaation palautteenkeruujärjestelmää, mikä madaltaa eri sukupolvien kynnystä antaa palautetta.


Kohti uutta viestintäkulttuuria

Huomioimalla nuoremman sukupolven viestintäodotukset, organisaatiot voivat tehokkaasti sitouttaa ja voimaannuttaa heidät osallistamalla samalla myös muut sukupolvet. Chatbotit ovat korvaamattomia työkaluja muuttuvien vaatimusten täyttämiseksi ja tehokkaan sisäisen viestinnän edistämiseksi. Lisäksi ne tarjoavat oivalluksia usean sukupolven työvoiman muuttuviin tarpeisiin.


Chatbottien sisällyttäminen sisäiseen viestintästrategiaan ei ole vain sopeutumista teknologiaan. Kyse on työn ja viestinnän tulevaisuudesta ja sen varmistamisesta, että jokainen työelämässä oleva sukupolvi tuntee itsensä kuulluksi ja arvostetuksi.

Kun z-sukupolvi valtaa työelämän, on tärkeää kaventaa sukupolvien välistä kuilua teknologialla, joka tuo kaikki lähemmäksi toisiaan ja antaa organisaatioille mahdollisuuden menestyä paremmin muuttuvassa toimintaympäristössä. Miksi et varmistaisi menestystäsi jo tänään?

Intrested?

Contact us on the form below to learn more about our services and how we can help your employees.

Thank you for contacting us!

We will get back to you as soon as possible.

Luotettava Kumppani
LinkedIn

Contact us:
Email:
info@botteja.fi

 

Telephone:
+358 040565606

Visiting address:
Fritalantie 13, Ulvila

Electronic invoicing information:

Botteja Oy (Y-tunnus 2959860-8)
Verkkolaskuosoite 003729598608
Operaattoritunnus 003708599126
Välittäjä Open Text Oy

bottom of page