top of page

Botteja blog.

botteja logo
botteja logo

Miten HR hyötyy chatbottien käytöstä perehdytyksessä?


Miten HR hyötyy chatbottien käytöstä perehdytyksessä

Perehdytys ja esiperehdytys ovat tärkeitä vaiheita työntekijäpolulla. Ne määrittävät uuden työntekijän suhteen yritykseen ja vaikuttavat suoraan ja välillisesti sekä hänen motivaatioonsa, sitoutumiseensa että myös menestymiseen tehtävässään.


Kaikki perehdytystä tehneet tietävät, että se voi olla hyvinkin haastavaa ja aikaa vievää sekä perehdyttäjille että perehdytettäville. Henkilöstöpäälliköillä ja esihenkilöillä on paljon hallinnollisia tehtäviä ja heidän on varmistettava, että työntekijät saavat ajanmukaisen koulutuksen sekä tuen sisällöllisesti ja määrällisesti. Samalla työntekijöiden on opittava paljon uutta tietoa yrityskulttuurista, arvoista, tavoitteista ja odotuksia samalla kun he integroituvat parhaan kykynsä mukaan uuteen ympäristöön, tiimiin ja rooliin.


Juuri tällaisissa tilanteissa chatbottimme ja niiden keräämä data ovat suureksi avuksi. Perehdytyksessä ja esiperehdytyksessä niiden hyödyntäminen:


Säästää aikaa ja resursseja: Chatbottimme automatisoivat ja virtaviivaistavat monia toistuvia ja tylsiäkin tehtäviä, joita HR- ja esihenkilöt tekevät manuaalisesti, kuten muistutusten, ilmoitusten, asiakirjojen jne. työstämiset ja lähettämiset. Bottimme vapauttavat aikaa näiltä tehtäviltä ja mahdollistavat keskittymisen esim. luovempien ja persoonallisempien perehdyttämistapojen kehittämiseen. Ne myös säästävät uusien työntekijöiden aikaa tarjoamalla heille välittömiä ja tarkkoja vastauksia heidän kyselyihinsä ilman, että heidän tarvitsee odottaa ihmisten vastauksia tai etsiä vastauksia useista eri lähteistä.


Parantaa viestintää ja sitoutumista: Chatbottimme kommunikoivat työntekijöiden kanssa luonnollisesti, keskustelevalla tavalla asioista, jotka ovat kussakin perehdytyksen vaiheessa tärkeitä perehdytettäville. Työntekijät sitoutuvat työnantajaan paremmin sekä tulevat luottavaisemmiksi ja tietoisemmiksi roolistaan ja vastuistaan, kun kommunikaatio on luontevaa ja tarkoituksenmukaista. Chatbottimme myös aktivoivat työntekijöitä lähettämällä heille ajankohtaista sisältöä, uutta opittavaa, vinkkejä, palautepyyntöjä, osaamisen varmistamista, kyselyitä jne., jotka auttavat heitä oppimaan lisää työnantajastaan ja omasta työstään.


Tehostaa oppimista: Chatbottimme tarjoavat uusille työntekijöille henkilökohtaisia ja interaktiivisia oppimiskokemuksia, jotka vastaavat heidän mieltymyksiään ja tarpeitaan. Ne soveltavat mukautuvia oppimistekniikoita, kuten esim. jaksotettuja toistoja oppimisen varmistamiseksi, ja sisältöjen räätälöintiä perustuen oppijan tarpeisiin, kykyihin tai edistymiseen. Bottimme tarjoavat lisäksi työntekijöille reaaliaikaista palautetta ja valmennusta, mikä auttaa heitä parantamaan taitojaan ja tietojaan myös perehdytyksen jälkeen.


Tuottaa insighteja ja optimoi resursseja: Gartnerin tutkimuksen mukaan chatbotit lisäävät työntekijöiden pysyvyyttä 36 % ja tyytyväisyyttä 38 %.

Deloitten tutkimuksessa puolestaan todettiin, että ne vähentävät HR-kustannuksia 30 % ja HR-työkuormaa jopa 40 %. Chatbottimme soveltuvat lisäksi erinomaisesti erilaisen käyttäytymis-, mieltymys-, tarve- ja tunnedatan keräämiseen, jolla kasvatetaan henkilöstöymmärrystä ja ennen kaikkea saadaan kehitysideoita ja -ehdotuksia perehdytyksen sisällöistä ja käytännöistä.


Kuten todettua, perehdytyksellä on todella kriittinen rooli työntekijän polulla. Jos onnistunut rekrytointi pilataan puutteellisella perehdytyksellä, se tulee kalliiksi. Hintaa tulee myös sille, jos puutteellisen perehdytyksen jälkeen uudet työntekijät eivät sitoudu tai eivät ole tarpeeksi motivoituneita. Siksi perehdytys on hoidettava hyvin, ja chatbottimme auttavat tässä. Ne kun eivät ole vain työkaluja tai teknologiaa, vaan kumppaneita onnistuneessa perehdytyksessä.

Ota chatbottimme osaksi perehdytystä jo tänään!

Comments


Commenting has been turned off.

Intrested?

Contact us on the form below to learn more about our services and how we can help your employees.

Thank you for contacting us!

We will get back to you as soon as possible.

Luotettava Kumppani
LinkedIn

Contact us:
Email:
info@botteja.fi

 

Telephone:
+358 040565606

Visiting address:
Fritalantie 13, Ulvila

Electronic invoicing information:

Botteja Oy (Y-tunnus 2959860-8)
Verkkolaskuosoite 003729598608
Operaattoritunnus 003708599126
Välittäjä Open Text Oy

bottom of page