top of page

Botteja blog.

botteja logo
botteja logo

Kyselyistä dialogiin – ovatko työtyytyväisyyskyselyt menneisyyttä?


chatbot dialog

Erilaiset henkilöstön kyselytutkimukset ovat suosittu tapa mitata työntekijöiden sitoutumista, tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Perinteisillä kyselyillä on kuitenkin tunnistettuja rajoituksia, jotka vaikuttavat saatujen vastausten laatuun ja hyödyllisyyteen – online-kyselyt kun ovat usein hieman tylsiä, persoonattomia ja jopa jäykkiä, mikä johtaa alhaiseen vastausprosenttiin, korkeaan keskeyttämisprosenttiin ja pinnallisiin tai jopa puolueellisiin vastauksiin. Ja useinhan niillä kerätään vain määrällisiä vastauksia, jotka eivät välttämättä kuvaa esim. työntekijöiden kokemusten vivahteita tai tunteita ylipäätään.


Juuri tähän chatbotit tuovat parannuksen. Ne ovat ”keskustelukumppaneita”, jotka ovat vastaajien kanssa dialogissaan olleessaan käyttävät luonnollista kieltä. Tämä tarjoaa kiinnostavamman, henkilökohtaisemman ja joustavamman tavan toteuttaa henkilöstölle suunnattuja tutkimuksia. Chatbotit keräävät vaivatta sekä laadullisia että määrällisiä tietoja työntekijöiltäsi, analysoivat niitä ja tarjoavat yrityksellesi selkeitä ja toimintaa ohjaavia insighteja. Botit toimivat erityisen hyvin nopeissa pulssimaisissa tiedonkeruutarpeissa nostaen vastausprosentteja sekä lisäten proaktiivisuutta. Tämä ei onnistu pelkästään kerran vuodessa toteutettavilla kyselyillä.


Chatbottien hyödyt pulssikyselyissä

Miten chatbotit eroavat perinteisistä online-kyselyistä? Seuraavassa nostamme esiin muutamia olennaisimpia piirteitä, joilla jokainen hr-ammattilainen saa henkilöstökyselyistään enemmän irti. Chatbotit vaikuttavat pulssimaisissa kyselyissä suoraan:


Sitoutumiseen. Miksi et siis tarjoaisi työntekijöillesi hauskemman, interaktiivisemman ja inhimillisemmän kyselykokemuksen? Chatbotimme toteuttavat vaivatta yrityksesi tone-of-voicea, käyttävät tilanteeseen sopivia emojia, luovat positiivista tunnelmaa ja suhdetta työntekijöihisi ja pystyvät myös mukautumaan työntekijöidesi mieltymyksiin, mielialoihin ja käyttäytymiseen sekä räätälöimään kysymykset sen mukaisesti.

Laatuun. Chatbotit saavat työntekijöiltäsi rehellisiä, yksityiskohtaisempia ja osuvampia vastauksia. Käyttämällä luonnollista kielenkäsittelyä ja jopa tunteiden analysointia ymmärtääkseen paremmin vastausten merkityksiä, chatbotimme kysyvät relevantteja jatkokysymyksiä aiheeseen tai tematiikkaan liittyen. Tämä puolestaan vaikuttaa suoraan kerätyn datan laatuun ja hyödynnettävyyteen, ja tätä kautta tehtäviin päätöksiin.

Joustavuuteen. Anna vastaajille enemmän valinnanvaraa ja anna heidän itse päättämään siitä, millä välineellä ja mihin aikaan he chatbotin kanssa haluavat keskustella. Dialogi chatbotin kanssa onnistuu eri alustojen ja laitteiden, kuten verkkoselaimien, mobiilisovellusten tai viestisovellusten kautta. Chatbotimme antavat lisäksi vastaajille mahdollisuuden täyttää kyselyn omaan tahtiinsa. Vastaaja voi esimerkiksi aloittaa kyselyn älypuhelimella ja jatkaa sitä tietokoneella vaikkapa seuraavan päivän lounastauolla.

”Insight-tuotantoon”. Chatboteillamme kerätty data antaa ajantasaista palautetta kyselyn tilaajille tai toteuttajille. Data analysoidaan ja visualisoidaan raporteiksi ja dashboardeiksi, jotka osoittavat selkeästi henkilöstösi pulssin, trendit ja mallit. Chatbottien avulla voit todentaa tehokkaasti isojen ja vuosittain tehtävien kyselyiden välillä mm. sitä, miten em. tutkimuksista johdettujen toimenpiteiden vaikutukset näkyvät työntekijöiden arjessa ja huomata nopeasti, jos suunta ei ole toivottu. Jos siis vuosittaiset laajat kyselyt ovat organisaatiossasi edelleen relevantteja, täydennä niitä kevyimmillä chatbot-dialogeilla.


”Pulssibottien” hyödyt ja edut on jo todennettu laajalti. On esim. verrattu tyypillistä Qualtrics-verkkokyselyä tekoälypohjaiseen chatbot-kyselyyn ja havaittu, että että chatbot lisäsi osallistujien sitoutumista huomattavasti, ja että sen avulla saatiin kerättyä selvästi laadukkaampia vastauksia. Toisessa selvityksessä puolestaan todettiin, että chatbot pystyi keräämään ongelmitta sekä laadullista että määrällistä dataa henkilöstöltä. Chatbot lisäsi myös vastausprosenttia ja vähensi keskeyttäneiden määrää verrattuna perinteiseen verkkokyselyyn.

Kyselyiden tulevaisuus on jo täällä!

Chatbotimme tehostavat henkilöstölle suunnattuja kyselyitä tekemällä niistä kiinnostavampia, informatiivisempia, joustavampia ja oivaltavampia. Ne parantavat samalla työssä viihtymistä osallistamalla henkilökuntaa ja mahdollistamalla ennen kaikkea sen, että henkilöstö tulee paremmin kuulluksi. Mutta miten pääset pulssibottien hyödyntämisessä alkuun ja miten voit varmistaa, että ne huomioivat juuri sinun ja tarpeesi ja sopivat kaikille organisaation työntekijöille?


Tässä kohtaa me tulemme mukaan. Olemme johtava chatbot-ratkaisuiden toimittaja HR-ammattilaisille. Asiantuntemuksemme, kokemuksemme ja teknologiamme auttavat sinua luomaan ja hallitsemaan chatbottejasi yksinkertaisesti ja helposti. Integroi ne olemassa oleviin järjestelmiisi ja työkaluihisi, kuten Slackiin, Microsoft Teamsiin, Google Workspaceen jne., jolloin voit seurata ja analysoida niiden suorituskykyä ja palautetta sekä päivittää niitä tarpeen mukaan.


Halusitpa sitten käyttää pulssibotteja perehdyttämiseen, koulutukseen, suorituskyvyn optimointiin, työntekijöiden sitouttamiseen tai mihin tahansa muuhun henkilöstöön ja kehittämiseen liittyvään tarkoitukseen, meillä on sinulle ratkaisu.
Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.

Intrested?

Contact us on the form below to learn more about our services and how we can help your employees.

Thank you for contacting us!

We will get back to you as soon as possible.

Luotettava Kumppani
LinkedIn

Contact us:
Email:
info@botteja.fi

 

Telephone:
+358 040565606

Visiting address:
Fritalantie 13, Ulvila

Electronic invoicing information:

Botteja Oy (Y-tunnus 2959860-8)
Verkkolaskuosoite 003729598608
Operaattoritunnus 003708599126
Välittäjä Open Text Oy

bottom of page