top of page

Botteja blog.

botteja logo
botteja logo

Korvaako teknologia esihenkilöt? Tekoäly, HR-botit ja johtamisen tulevaisuus


Tekoäly, HR-botit ja johtamisen tulevaisuus


Korvaako teknologia esihenkilöt? Tekoäly, HR-botit ja johtamisen tulevaisuus

Teknologian kehitys synnyttää pelkoja, näin on tapahtunut aina. Käynnissä olevassa tekoälyboomissa moni miettii voiko työnantaja korvata minut teknologialla. Tiettyjä rutiinitehtäviä on jo siirtynyt esim. tekoälyn hoidettavaksi, ja chatbotitkin alkavat keskustella tavalla, mikä muistuttaa aitoa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Mutta voiko tekoäly ja chatbotit korvata esihenkilöitä tai ihmisjohtamista ylipäätään? Vai onko kysymyksenasettelu jo lähtökohtaisesti väärin ja kyse onkin enemmän esihenkilö- ja HR-työn helpottamisesta, ei sen korvaamisesta?

Tekoäly ja chatbotit osana modernia HR:ää

HR-botit, jotka tunnetaan myös nimellä virtuaaliassistentit tai tekoälypohjaiset itsepalvelutyökalut, ovat jo virtaviivaistaneet HR-prosesseja monissa organisaatioissa ja eri toimialoilla sekä tarjonneet arvokasta tukea johtamiselle. Chatbotit ja tekoäly ovat jo tällä hetkellä valjastettu organisaatioissa mm. seuraaviin asioihin tai ne auttavat näiden saavuttamisessa:

Tehokkuus. Chatbotit tehostavat johtamista. Ne ovat erinomaisia työkaluja toistuvissa, rutiininomaisissa tehtävissä vapauttaen HR-asiantuntijoille ja esimiehille aikaa keskittyä päätöksentekoon ja henkilöstön kehittämiseen.

Datalähtöisyys. Chatbotit keräävät vaivattomasti valtavan määrän dataa henkilöstöön liittyvien insightien löytämiseksi. Insightit voivat liittyä sitoutumiseen, poistuman vähentämiseen tai tuottavuuden nostamiseen.

24/7-tuki ja itsepalvelun lisääntyminen. Chatbotit tarjoavat ympärivuorokautista tukea henkilöstölle varmistaen, että he saavat vastaukset esim. työsuhteeseensa liittyviin kysymyksiin välineestä, ajasta tai paikasta riippumatta, myös eri kieliversioilla.

Skaalautuvuus. Yrityksen kasvaessa chatbotit ja tekoäly skaalautuvat helposti tarpeiden mukaan. Ne hoitavat lisääntyvää työtaakkaa tehokkaasti ilman, että esim. HR-järjestelmää pitäisi päivittää.

Inhimillisen johtajuuden ja teknologian hybridimalli

Vaikka chatbotit ja tekoäly kiistattomasti tehostavat esihenkilö- ja HR-ammattilaisten päivittäistä tekemistä ja voivat käydä keskusteluja, jotka tuntuvat lämpimiltä ja mukaansatempaavilta, ne eivät voi korvata ihmisjohtajien organisaatioon tuomia ainutlaatuisia ominaisuuksia kuten empatiaa, luovuutta sekä kykyä inspiroida ja motivoida henkilöitä tai tiimejä. Mutta teknologia voi olla avuksi näissä tehtävissä. Katsotaanpa muutaman esimerkin kautta, miten.

Empatia ja tunneäly. Asiansa osaavilla esihenkilöillä on kyky ymmärtää tiiminsä tunneilmastoa ja vastata siihen. Esihenkilön tunneälyllä on ratkaiseva rooli tiimin koheesiossa, työntekijöiden viihtymisessä ja tätä kautta tehokkuuden kasvattamisessa. Tähän ei teknologia pysty, mutta chatbotit voivat auttaa esihenkilöitä kartoittamaan esim. tiimin jäsenten tunnetunnetiloja ja keräämänsä datan perusteella ohjata esihenkilöitä keskittymään proaktiivisesti asioihin, jotka voivat aiheuttaa haasteita jatkossa. Tällaisen ”esihenkilöapurin” saa luotua jo päivässä dataa keräämään.


Innovaatio ja sopeutuminen. Luovuus ja sopeutumiskyky ovat perustavanlaatuisia inhimillisiä ominaisuusia missä tahansa liiketoiminnassa, myös HR:ssä. Ihmiset ovat välttämättömiä innovaatioiden synnyttämisessä ja organisaation ohjaamisessa oikeaan suuntaan eli johtamisessa. Vaikka nämä asiat vaativat inhimillistä osaamista ja otetta, chatbotit ja tekoäly auttavat esihenkilöitä ja HR-ammattilaisia mm. viestimään tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin. Samoin tekoäly on jo lisännyt henkilöstöhallinnon ammattilaisten luovuutta esim. tekstin, ohjeiden, yhteenvetojen, yms. henkilöstömateriaalin tuottamisessa. Näin HR saa nostettua tuottavuuttaan ja tekemisen mielekkyyttään teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntämällä.


Ihmissuhteet. Ihmissuhteiden rakentaminen on keskeinen osa johtamista ja esihenkilötyöskentelyä. Vaikka chatbotit helpottavat viestintää ja saavat aikaan dialogeja eri asiayhteyksissä, ne eivät voi korvata henkilökohtaisia suhteita. Tosin aina ei tarvitse viestiä henkilökohtaisella tavalla, ja juuri näissä tilanteissa chatbotit ovat suureksi avuksi – ne kun keräävät esim. tiimin jäseniltä palautetta halutusta asiasta ja helpottavat näin esihenkilön työtaakkaa sekä nopeuttavat johtopäätösten tekoa.


On totta kai monia muitakin näkökulmia johtamiseen ja teknologiaan, mutta tuskin missään niistä kyse on ihmistyön korvaamisesta teknologialla. Päinvastoin kyse on johtamisen ja esihenkilötyön täydentämisestä, helpottamisesta ja auttamisesta – siitä, miten näemme esimerkiksi chatbotit ja tekoälyn kollegoina, ei vain uhkana.

Miten sinä esihenkilönä hyödynnät teknologiaa johtamisessasi?

Comments


Commenting has been turned off.

Intrested?

Contact us on the form below to learn more about our services and how we can help your employees.

Thank you for contacting us!

We will get back to you as soon as possible.

Luotettava Kumppani
LinkedIn

Contact us:
Email:
info@botteja.fi

 

Telephone:
+358 040565606

Visiting address:
Fritalantie 13, Ulvila

Electronic invoicing information:

Botteja Oy (Y-tunnus 2959860-8)
Verkkolaskuosoite 003729598608
Operaattoritunnus 003708599126
Välittäjä Open Text Oy

bottom of page